مدرسه نور


مدرسه نور در سال 1941 ميلادي بر اثر آتش سوزي  تخريب گرديد و سال بعد توسط مهندس نشان لئونيان تجديد بنا شد. بر اثر مهاجرت ارامنه در سال 1946 ميلادي به ارمنستان و نیز کمبود امکانات زندگي باعث گرديد تا مدرسه نور در سال 1958 بعلت کمي دانش آموز تعطيل شود بطوريکه همدان در سال 1979 خالي از سکنه ارامنه شد. مدرسه ايواندرا نور با 6 ستون سنگي و فضائي با پلان مستطيل به ابعاد 50/11×27 متر مربع در يک طبقه و شامل 7 کلاس مي باشد.