بناهای متفرقه

 

در داخل حياط مجموعه کليسا گريگوري چندين ساختمان بعد از سال 1900 ميلادي احداث شده است که بناي موسوم به خانه کشيش از آن جمله آثار است. اين بنا در دو طبقه احداث شده، طبقه اول 10×4 متر مربع و طبقه دوم شامل دو سالن هر يک به ابعاد 10×4 متر مربع با پنج پنجره که به يکديگر راه دارند تشکيل يافته است. نماي طبقات با تزئينات آجر و جوش کوره تزئين يافته اند. از اين بنا قبلاً جهت مهد کودک، آمادگي و سکونت کشيشان استفاده مي شده است. تعداد بي شماري سنگ قبر متعلق به گورستان تخريبي ارامنه واقع در محل رسومات در سال 1355 به حياط کليسا گريگوري منتقل شده است(این سنگ ها هم اکنون در مخازن هگمتانه نگهداری می گردند).

حمام ارامنه به فاصله 200 متري مجموعه کليساي گريگوري و در عمق 4 متري سطح کوچه با توجه به شيب تپه قرار دارد. پلان حمام مستطيل شکل و به ابعاد 15×6 متر و از سه قسمت بينه، سر بينه و تون ساخته شده است. روشنائي حمام از طريق 3 نور گير از سقف گنبدي اثر تامين و مصالح اصلي بنا آجر با ملاط گل و گچ مي باشد، اين اثر همانند کليساي آنجيلي قدمت قاجاريه دارد.

این حمام در حال حاضر با همکاری سازمان ورزش و جوانان و هیئت کوهنوردی استان به عنوان اولین موزه کوهنوردی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.