موقعیت اثر

تپه باستانی هگمتانه بصورت بیضی شکل در داخل محدوده شهر فعلی همدان و در دو سوی خیابان اکباتان واقع شده است. مساحت فعلی این تپه پس از خریداری املاک و آزادسازی عرصه، حدود 30 هکتار می باشد که با در نظر گرفتن حرایم آن به بیش از 40 هکتار می رسد.

محوطه باستانی هگمتانه در 340 کیلومتری غرب تهران و در دامنه رشته کوه مرتفع الوند در شهر همدان قرار دارد. محوطه باستانی هگمتانه با طول جغرافیائی '28- °48 و عرض جغرافیائی '45-°43 در ارتفاع 1870 متر از سطح آبهای آزاد در شمال شرقی شهر کنونی همدان واقع گردیده است.

محوطه باستانی هگمتانه از سمت شرق و شمال شرقی به رودخانه و بلوار نظر بیگ(محله شالبافان و منطقه جولان) و خیابان شهید توپچی، از سمت شمال و شمال غربی به میدان هگمتانه و بلوار الوند(محله قلعه سبزی) و از سمت غرب و جنوب غربی به خیابان 24 متری راسته حاج فضل اله و بخشی از راسته آهنگرها و از سمت جنوب و جنوب غربی به راسته آهن فروشان، میدان تره بار(سرگذر) و خیابان شهدا منتهی می گردد.